Πάρκο Χρυσορρόα | Hrysorroa Park

 

Οι "Ομολοϊδες Πύλες" είναι μία από τις επτά πύλες της Καδμείας που, όπως λέει η μυθολογία, πολιορκήθηκαν από τον Αμφιάραο κατά τη διάρκει του πολέμου των Επτά επί Θήβας.

Βρίσκονται στο ρέμα του Χρυσσορόα που θεωρείται ότι είναι ένα από τα τρία ρέματα που διαμόρφωσαν τον αυγόσχημο λόφο της Καδμείας, μαζί με το ρέμα της Δίρκης και του Ισμηνού.

Στη σύγχρονη πόλη, οι Ομολοϊδες Πύλες έχουν ανακηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος, όπου είναι εμφανές ένα τμήμα της μυκηναϊκής οχύρωσης των τειχών της Καδμείας.  Υποστηρίζεται ότι υπάρχουν κοιμητήρια στο υπέδαφος της ευρύτερης περιοχής, η οποία ονομάζεται Τεκές.

 

«Homoloides Gates» is one of the seven gates of Kadmeia that, as mythological tradition says, was beleaguered by Amfiaraos during the “Epta epi Thivas” war. It is placed in the stream of “Hrysorroa” which is considered to be one of the three main streams that created the egg-shaped acropolis of Kadmeia along with the streams of Dirkes and Ismenus. In the modern city, Homoloides Gates constitutes an archaeological site, where we can see a part of the Mycenaean Fortification.

It is believed that ancient graveyards exist in the sub-soil of this place. The greater area is called “Tekes”.